Cách phân biệt hàng THẬT - GIẢ trên thị trường

Cách phân biệt hàng THẬT - GIẢ trên thị trường

Hiện tại có rất nhiều hàng giả, hàng nổi trôi , hàng xách tay trên thị trường. Những mặt hàng này không được kiểm định chất lượng , không được đăng kí sản phẩm và ...